Téma: Čistota a verejné priestory

V skratke

Čistota, poriadok a obnova verejných priestranstiev patrí medzi moje priority. Pri svojej funkcii sa zvyknem inšpirovať riešeniami v moderných európskych metropolách.

 Viac detailov

Čistota, poriadok a obnova verejných priestranstiev patrí medzi moje priority. Pri svojej funkcii sa zvyknem inšpirovať riešeniami v moderných európskych metropolách.

Jedným z chronických problémov Bratislavy, ktoré magistrát zdedil po svojich predchodcoch, bola špina v meste. Tej sme vyhlásili vojnu. Prvýkrát po 40 rokoch mesto kompletne vyčistilo Most SNP a rovnako prvýkrát kilometre chodníkov od mastnoty, žuvačiek a iného znečistenia. Natreli sa hrdzavé zábradlia, osadilo množstvo nových smetných košov v meste aj na zastávkach MHD a upratali sme tiež priestor pred Hlavnou stanicou.

V čistení mesta nechcem poľaviť. Zvýšiť čistotu v uliciach chcem aj zavedením princípu „jeden priestor, jeden pán”, to znamená, že za jeden verejný priestor bude zodpovedné buď mesto, alebo mestská časť, aby sa nemohli vyhovárať jeden na druhého.

NELEGÁLNE GRAFITY

Za vyše dva roky sa podarilo odstrániť bezprecedentné množstvo grafitov, ktoré nahradili kilometre štvorcové antigrafity náterov, , posilnili sme upratovacie čaty v meste a pred dvoma rokmi mesto zakúpilo aj prístroj na operatívnejšie odstraňovanie grafitov. Vyčistili sme za ten čas nielen mnoho budov v správe mesta, ale aj pamiatok, pravidelne čistíme mosty a tiež niektoré bratislavské podchody.

Okrem toho každý rok prispievame majiteľom a správcom nehnuteľností na odstraňovanie grafického vandalizmu sumou, ktorú sme tento rok navýšili na 150-tisíc eur.

VIZUÁLNY SMOG

Ako prvý primátor vôbec som sa pustil do boja s vizuálnym smogom, ktorý má aj reálne výsledky. Na území Bratislavy je približne 10 000 reklamných stavieb: z toho 3000 na pozemkoch mesta, asi 1000 na pozemkoch zverených mestským častiam a zvyšných 6000 stojí na pozemkoch vo vlastníctve iných subjektov. Mojim cieľom je vyriešiť polovicu z bilbordov na našich pozemkoch - a to sa nám aj darí. Na stavebné úrady sme zaslali viac ako 480 žiadostí na odstránenie nelegálnych reklamných stavieb, získali sme viac ako 160 povolení a postupne tieto zariadenia odstraňujeme. Ďalej: doteraz sme odstránili aj 433 trojnožiek, ako aj 50 bývalých telefónnych búdok, ktoré sa stali nosičmi nelegálnej reklamy a v rámci našej spolupráce s MČ Bratislava Staré Mesto čoskoro zmiznú z centra mesta. Vďaka spolupráci s Asociáciou vonkajšej reklamy sa nám navyše darí postupne odstraňovať nelegálne reklamy aj zo súkromných pozemkov, na ktoré inak mesto nemá dosah. Minulý rok sme takto spoločne odstránili 100 reklamných zariadení po celom meste, ako aj ďalších 40 z parkov a zelene. Pripomínam, že mesto žiadne nové povolenia na bilbordy nevydáva. Chcem dosiahnuť, aby mesto malo väčšie kompetencie, aby samé mohlo určiť, kde reklamu chce a kde nechce. Písomne som sa už minulý rok obrátil na ministra dopravy Árpáda Érseka, aby do pripravovanej novely stavebného zákona zakomponovali ustanovenie, podľa ktorého by mestá a obce mohli regulovať vonkajšiu reklamu na svojom území. Budem sa ho pýtať, či to reálne urobí.

POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY

Bratislava sa chce priblížiť k moderným európskym mestám aj v odpadovej politike.V rámci pilotného projektu sme spolu s OLO – Odvoz a likvidácia odpadu osadili niekoľko stanovíšť polopodzemných kontajnerov v rôznych mestských častiach. . Tieto plopodzemné kontajnery fínskej výroby sú výbornou ukážku inteligentného Smart City riešenia: 60% nádoby je zapustenej v zemi a tak poskytuje väčšiu kapacitu na menšej ploche. Vďaka svojmu tvaru a kapacite využíva gravitáciu na čiastočné lisovanie odpadu priamo v nádobe; tak sa doňho zmestí v prepočte až o 20% viac odpadu než do bežného kontajnera. Väčšia kapacita znamená aj menej obrátok smetiarskeho auta, čo šetrí nielen pohonné hmoty, ale aj životné prostredie. Na dôvažok, najstarší odpad sa ukladá v najhlbšej časti kontajnera: tá je prirodzene chladená okolitou zemou - a to redukuje tvorbu pachov na minimum. V konečnom dôsledku tento nápad prispeje najmä k čistejšiemu prostrediu v okolí bytoviek. Verím, že motivujeme čo najviac majiteľov a správcov domov, aby obyvateľom vytvorili krajšie a čistejšie prostredie, hodné 21. storočia.

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Mojou snahou je, aby Bratislava bola krajšia. Obnovujeme podchody, staráme sa o pomníky a pamätníky, rekonštruujeme mestské fontány, budujeme ihriská. Investujeme do nových stromov, kvetov, lavičiek či smetných košov preto, aby sa v Bratislave žilo lepšie, a aby sme sa v našom meste cítili dobre.

Bratislava sa postupne pretvára na moderné európske mesto. Po mojom nástupe na úrad sme zmenili dialóg s investormi tak, aby sme boli partnermi, aby pri svojich projektoch robili aj veci v prospech Bratislavy a Bratislavčanov (či už je to oprava, cesty, nová križovatka, nový verejný priestor, planetárium, promenáda, atď.). Aj vďaka spolupráci s investorom dokážeme robiť veľké projekty ako je obnova podchodu na Trnavskom mýte alebo revitalizácia Námestia slobody.

TRNAVSKÉ MÝTO

Som veľmi rád, že práce na rekonštrukcii podchodu na Trnavskom mýte pokračujú podľa plánu. Z doterajšej hanby Bratislavy sa onedlho stane príjemné miesto s moderným dizajnom, obchodíkmi, službami a bezbariérovými vstupmi. Po prvýkrát v histórii bude tento podchod kompletne bezbariérový!

V novom podchode bude fungovať viac ako 15 prevádzok, rôzne obchodíky a gastro zariadenia. Bezpečnosť občanov zabezpečí kamerový systém a 24 hodinová strážna služba. Súčasťou rekonštrukcie sú aj nadzemné priestory, obnoví sa zeleň a zredukuje počet reklamných plôch.

NÁMESTIE SLOBODY

Obnove sa nevyhne ani Námestie slobody. Mesto začalo s prvou etapou revitalizácie v máji 2017 - námestie sme vyčistili, upravili, prijali bezpečnostné opatrenia a zároveň prebehla ideovo-architektonická súťaž na podobu námestia. Spolu s autormi víťazného projektu sme doladili návrh do realizovateľnej podoby a na základe toho prebehne ďalšia etapa obnovy tohto verejného priestoru.

Pribudnú nové stromy, závlahový systém, položia sa nové trávnikové koberce. Upravíme a spevníme schody a plochy na námestí. Súčasťou vynoveného námestia bude aj nové detské ihrisko a workout športovisko pre dospelých.

Renovovaný bude aj existujúci mobiliár. Pribudne tu aj pripojenie na nabíjanie elektromobilov, ktoré zabezpečíme v spolupráci so ZSE. S Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou zase opravíme vodnú prípojku k fontáne, ktorá je dôležitou súčasťou prípravy jej rekonštrukcie. Po ukončení tejto etapy pristúpime k poslednej fáze revitalizácie námestia a tou bude obnova fontány.

 Menej detailov
temy/cistota/gastanica.jpg

Najčastejšie otázky

temy/cistota/nove-kvetinace-na-razusovom-nabrezi.jpg

Prvýkrát po 40 rokoch mesto kompletne vyčistilo Most SNP a rovnako prvýkrát kilometre chodníkov od mastnoty, žuvačiek a iného znečistenia. Natreli sa hrdzavé zábradlia, osadilo množstvo nových smetných košov v meste aj na zastávkach MHD a upratali tiež priestor pred Hlavnou stanicou.

V čistení mesta od špiny nechcem poľaviť. Zvýšiť čistotu v uliciach chcem aj zavedením princípu „jeden priestor, jeden pán”, to znamená, že za jeden verejný priestor bude zodpovedné buď mesto, alebo mestská časť, aby sa nemohli vyhovárať jeden na druhého.

Ako prvý primátor vôbec som sa pustil do boja s vizuálnym smogom, ktorý má aj reálne výsledky. Na území Bratislavy je približne 10 000 reklamných stavieb: z toho 3000 na pozemkoch mesta, asi 1000 na pozemkoch zverených mestským častiam a zvyšných 6000 stojí na pozemkoch vo vlastníctve iných subjektov. Mojim cieľom je vyriešiť polovicu z bilbordov na našich pozemkoch - a to sa nám aj darí. Navyše, vďaka spolupráci s Asociáciou vonkajšej reklamy sa nám darí postupne odstraňovať nelegálne reklamy aj zo súkromných pozemkov, na ktoré inak mesto nemá dosah. Pripomínam, že mesto žiadne nové povolenia na bilbordy nevydáva. Chcem dosiahnuť, aby mesto malo väčšie kompetencie, aby samé mohlo určiť, kde reklamu chce a kde nechce.

Za vyše dva roky sa podarilo odstrániť bezprecedentné množstvo grafitov, ktoré nahradili kilometre štvorcové antigrafity náterov, posilnili sme upratovacie čaty v meste a pred dvoma rokmi mesto zakúpilo aj prístroj na operatívnejšie odstraňovanie grafitov. Vyčistili sme za ten čas nielen mnoho budov v správe mesta, ale aj pamiatok, pravidelne čistíme mosty a tiež niektoré bratislavské podchody.

Okrem toho každý rok prispievame majiteľom a správcom nehnuteľností na odstraňovanie grafického vandalizmu špeciálnym príspevkom, o ktorý môžu požiadať.

Jedno z najťažších rozhodnutí po mojom nástupe do funkcie primátora bolo riešenie kauzy okolo PKO. Ikonického miesta oddychu a zábavy, na ktoré majú Bratislavčania strednej generácie ako aj seniori nostalgické spomienky. To, čo mi však zanechali moji predchodcovia vo funkcii, bol jeden zlý sen.

Hrozbu Damoklovho meča, ktorý visel nad celou Bratislavou vo forme horibilných finančných kompenzácií investorovi, sa nám vďaka nesmiernemu úsiliu podarilo odvrátiť. Mestu totiž hrozila nútená správa. Nakoniec to vyšlo. Zo zúčastnených poslancov dohodu podporilo 28 poslancov, 13 bolo proti, 3 sa hlasovania zdržali a 1 nehlasoval.

Vrátili sme sem život a zachovali pritom historické artefakty aj protipovodňovú ochranu. Vymenili sme tiež asfalt, opravili balkóny, zrekonštruovali nádherný Matušíkov múrik zo spišského travertínu, pribudli nové lavičky, smetné koše, osvetlenie, stojany na bicykle či detské preliezky.

V pláne je aj vybudovanie planetária, ktoré zatiaľ Bratislava ako jediné hlavné európske mesto ešte nemá. Planetárium bude multifunkčným objektom celomestského významu so širokou škálou využitia. Mediatéka sa stane užitočnou databázou informácií o meste zozbieraná zo všetkých typov digitálnych a elektronických médií.

Novinky k téme: Čistota

blog/cerveny_kriz1.jpg

Červený kríž je čoraz atraktívnejší

15.02.2018, Článok

Nový altánok, lavičky, gril či atrakcie pre deti. To všetko nájdete v novozrekonštruovanom areáli Červený kríž v bratislavskom lesoparku. Obnovu obľúbeného turistického miesta po 21 rokoch zrealizovalo hlavné mesto v spolupráci s Mestskými lesmi v Bratislave.

 Čítať viac
blog/zelezna_studienka.jpg

Železná studienka znovu ožila

15.02.2018, Článok

Jedno z najobľúbenejších miest relaxu Bratislavčanov sa dočkalo po dlhých rokoch obnovy. Mesto dalo zrekonštruovať dva rybníky na Železnej studienke, ktoré sú dominantami tejto rekreačnej lokality. Teraz sa do nich pomaly začína vracať vodný život.

 Čítať viac
blog/park_svoradova.jpg

Bratislava musí zostať zeleným mestom

15.02.2018, Blog

Roky zanedbávaná starostlivosť o stromy a ostatnú zeleň si bohužiaľ vyžiadala svoju daň. Mojím cieľom je, aby sa Bratislavčania cítili vo svojom meste príjemne. Dostatok zelene, obnovené a upravené parky je jeden zo spôsobov, ako tento cieľ postupne dosiahnuť. Len v roku 2017 sme investovali do výsadby novej zelene 1,5 milióna eur. Vybudovali sme nové parky na Svoradovej, Námestí hraničiarov, Športpark Jama a Gaštanica. Vysadili sme stromoradie a kríky na Dolnozemskej, Františkánskom a Hlavnom námestí. Mojou snahou je presadiť pri výstavbe nových bytoviek a administratívnych budov, v zahraničí bežný koncept, zelených striech. Samo mesto ide investorom príkladom. Napríklad obyvateľom Domu seniorov Archa, ktorý patrí mestu, sme zlepšili životné podmienky v podobe zelenej strechy. To ocenili naši seniori najmä počas letných horúčav.

 Čítať viac
blog/bilbord2.jpg

Primátor píli nelegálne bilbordy, pôjdu do zberu

15.02.2018, Článok

Ivo Nesrovnal plní svoj sľub Bratislavčanom a pokračuje v čistení verejných priestranstiev. K tomu patrí aj skoncovanie s nelegálnymi bilbordmi. Vďaka spolupráci s Asociáciou vonkajšej reklamy sa primátorovi postupne darí odstraňovať nelegálne reklamné stavby aj zo súkromných pozemkov, na ktoré mesto nemá dosah.

 Čítať viac
blog/nove_kontajnery_v_petrzalke.jpg

Aj kontajnery môžu byť Smart: idú pod zem

15.02.2018, Článok

Bratislava sa chce priblížiť k moderným európskym mestám aj v odpadovej politike. Postupne sa budú bežné kontajnery v meste nahrádzať za polopodzemné. Kontajnery zapustené do zeme zabraňujú vyberaniu odpadkov a bránia šíreniu zápachu v ich okolí. V konečnom dôsledku tento nápad prispeje najmä k čistejšiemu prostrediu v okolí bytoviek.

 Čítať viac
Logo Denník N

Menej vykrikovať, viac pracovať

12.12.2017, Odkaz na článok

Keď táto vláda na náš podnet zapracovala vzťah k Bratislave ako k hlavnému mestu do programového vyhlásenia, vnímal som to nielen ako symbolický, ale aj prelomový krok. Ukazuje sa, že vzťah vlády a mesta môže byť aj konštruktívny, bez ohľadu na politickú príslušnosť. To hodnotím veľmi pozitívne, pretože to nebývalo zvykom. Po prvýkrát v histórii sa výjazdové zasadanie vlády uskutočňuje v hlavnom meste a ja som rád, že sa tak posúvame od symbolom ku konkrétnym veciam.

 Čítať viac (Denník N)
Logo Denník N

Prečo Bratislave chýbajú peniaze?

29.05.2017, Odkaz na článok

Podľa analýzy spoločnosti MarketLocator urobenej na základe počtu a pohybu simkariet v mobilných telefónoch, žije v Bratislave 666 000 ľudí. A ďalších 130 tisíc sem denne dochádza. Je to o 250 tisíc ľudí viac, ako eviduje štatistický úrad.

 Čítať viac (Denník N)
Logo Denník N

Ako je to naozaj s Horským parkom

20.05.2017, Odkaz na článok

Tento týždeň sme na spoločnom brífingu so starostom mestskej časti Staré Mesto Radoslavom Števčíkom a Kamilom Procházkom z horárne Horský park informovali o urgentnej situácii v Horskom parku. Napriek tomu, že sme poskytli veľa informácii o stave vecí aj o možných riešeniach, vypukla na sociálnych sieťach panika.

 Čítať viac (Denník N)
Logo Hospodárske Noviny

Ideme dopredu a chceme pridať

19.05.2017, Odkaz na článok

V týchto dňoch sa po roku opäť zišiel snem ZMOS-u. Keď som sa naň chystal, uvedomil som si, koľko sa toho za jeden rok v našom meste stalo. Podarilo sa nám dokončiť veľké projekty. Máme nový Starý most. Po 55 rokoch sme vrátili električku do Petržalky. Máme zintegrovanú mestskú a regionálnu dopravu. Máme opravenú promenádu. Darí sa nám otvárať už aj nové parky, čistiť verejné priestranstvá od reklamy a grafity. Opravili sme 50 kilometrov ciest. Po nekonečných rokoch je schválená regulácia parkovania. Otvorili sme a pustili sa do riešenia niektorých problémov, ktoré sa roky kopili, ale nikto sa nimi nechcel zaoberať. A to všetko pri znižovaní miery zadlženia mesta.

 Čítať viac (HN Online)
placeholder.png

Ako to bolo s PKO?

05.04.2017, Článok

Jedno z najťažších rozhodnutí po mojom nástupe do funkcie primátora bolo riešenie kauzy okolo PKO. Ikonického miesta oddychu a zábavy, na ktoré majú Bratislavčania strednej generácie ako aj seniori nostalgické spomienky. To, čo mi však zanechali moji predchodcovia vo funkcii, bol jeden zlý sen. A na mne zostalo tento gordický uzol plný problémov, ktoré sa neustále na seba nabaľovali, konečne preťať.

 Čítať viac
Logo Denník N

Máme pred sebou ďalší rok výsledkov

07.02.2017, Odkaz na článok

Bol by som veľmi zlý správca a hospodár, pokiaľ by som si po úspechu, ktorý sme vlani dosiahli, doprial odpočinok a nechal dianie v meste len tak plynúť. Spolu so svojimi spolupracovníkmi vo vedení mesta sme si aj na rok 2017 stanovili ambiciózny plán, vďaka ktorému bude Bratislava na pohľad krajšou, pre obyvateľov funkčnejšou a občanov celého Slovenska reprezentatívnejšou.

 Čítať viac (Denník N)
Logo Denník N

Bratislava má za sebou skvelý rok

23.12.2016, Odkaz na článok

Na záver roka 2016 sa chcem poďakovať všetkým vám, Bratislavčanom, za ukážkovú trpezlivosť a porozumenie, ktoré ste prejavili pri rekonštrukciách a reprezentačných akciách, ako aj za všetky vaše podnety a konštruktívnu kritiku.

 Čítať viac (Denník N)
Logo Denník N

O trojnohých drakoch a iných príšerách

20.10.2016, Odkaz na článok

Zákony sú nastavené tak zle, že mesto má len malé páky na to, aby mohlo s nelegálnou reklamou efektívne bojovať a takmer vždy ťaháme za kratší koniec. Nie je to len problém Bratislavy a nie je to len problém trojnožiek.

 Čítať viac (Denník N)
Logo Denník N

Lepšie Trnavské mýto si zaslúžime všetci

28.09.2016, Odkaz na článok

Trnavské mýto patrí mestu. Jeho revitalizácia bola jednou z mojich priorít v predvolebnej kampani a je ňou aj v úrade primátora. Začali sme vec aktívne riešiť, skúmali sme možnosti, ako podchod zrevitalizovať. Najlepšou cestou sa ukázal byť dlhodobý prenájom, spojený s kompletnou rekonštrukciou, celkovou obnovou aj lepšou funkčnosťou pre ľudí.

 Čítať viac (Denník N)

Ostaňme v kontakte

Nechajte mi svoju e-mailovú adresu a magazín, prípadne iné dôležité novinky dostanete priamo do elektronickej pošty.