Téma: PKO

V skratke

Jedno z najťažších rozhodnutí po mojom nástupe do funkcie primátora bolo riešenie kauzy okolo PKO. Ikonického miesta oddychu a zábavy, na ktoré majú Bratislavčania strednej generácie ako aj seniori nostalgické spomienky. To, čo mi však zanechali moji predchodcovia vo funkcii, bol jeden zlý sen. A na mne zostalo tento gordický uzol plný problémov, ktoré sa neustále na seba nabaľovali, konečne preťať.

 Viac detailov

Nesprávne rozhodnutia predchádzajúceho vedenia mesta má už Bratislava našťastie za sebou, a tak sa dnes obyvatelia môžu tešiť z obnovenej Dunajskej promenády. Vrátili sme sem život a zachovali pritom historické artefakty aj protipovodňovú ochranu. Vymenili sme tiež asfalt, opravili balkóny, zrekonštruovali nádherný Matušíkov múrik zo spišského travertínu, pribudli nové lavičky, smetné koše, osvetlenie, stojany na bicykle či detské preliezky. V pláne je aj vybudovanie planetária, ktoré zatiaľ Bratislava ako jediné hlavné európske mesto ešte nemá. Planetárium bude multifunkčným objektom celomestského významu so širokou škálou využitia. Mediatéka sa stane užitočnou databázou informácií o meste zozbieraná zo všetkých typov digitálnych a elektronických médií.

Kým sa nám toto všetko podarilo spraviť, museli sme intenzívne rokovať s investorom Henbury Development o budúcej podobe tohto krásneho miesta na ľavom brehu Dunaja. Hrozbu Damoklovho meča, ktorý visel nad celou Bratislavou vo forme horibilných finančných kompenzácií investorovi, sa nám vďaka nesmiernemu úsiliu podarilo odvrátiť. Mestu totiž hrozila nútená správa. Nakoniec to vyšlo. Zo zúčastnených poslancov dohodu podporilo 28 poslancov, 13 bolo proti, 3 sa hlasovania zdržali a 1 nehlasoval.

Keď sa nám podarí všetko v rámci projektu zrealizovať, vznikne na mape Bratislavy ucelený verejný priestor s jednoznačným zámerom poskytnúť možnosť pre kultúrne a spoločenské vyžitie Bratislavčanov.

Mimosúdna dohoda zbavila Bratislavčanov dlhoročnej traumy z chátrajúceho nábrežia a uzavrela súdne spory, predstavujúce likvidačnú hrozbu pre mesto. Ukončili sme tak desaťročnú agóniu a neschopnosť vyriešiť problém s PKO. Ale najmä ma veľmi teší, že Bratislavčania budú mať novú Dunajskú promenádu s kvalitnými verejnými priestormi, pobytovými a oddychovými zónami, planetáriom a mediatékou.

 Menej detailov

Najčastejšie otázky

Jedno z najťažších rozhodnutí po mojom nástupe do funkcie primátora bolo riešenie kauzy okolo PKO. Ikonického miesta oddychu a zábavy, na ktoré majú Bratislavčania strednej generácie ako aj seniori nostalgické spomienky. To, čo mi však zanechali moji predchodcovia vo funkcii, bol jeden zlý sen.

Hrozbu Damoklovho meča, ktorý visel nad celou Bratislavou vo forme horibilných finančných kompenzácií investorovi, sa nám vďaka nesmiernemu úsiliu podarilo odvrátiť. Mestu totiž hrozila nútená správa. Nakoniec to vyšlo. Zo zúčastnených poslancov dohodu podporilo 28 poslancov, 13 bolo proti, 3 sa hlasovania zdržali a 1 nehlasoval.

Mimosúdna dohoda nakoniec zbavila Bratislavčanov dlhoročnej traumy z chátrajúceho nábrežia a uzavrela súdne spory, predstavujúce likvidačnú hrozbu pre mesto. Ukončili sme tak desaťročnú agóniu a neschopnosť vyriešiť problém s PKO. Ale najmä ma veľmi teší, že Bratislavčania budú mať novú Dunajskú promenádu s kvalitnými verejnými priestormi, pobytovými a oddychovými zónami, planetáriom a mediatékou.

Vrátili sme sem život a zachovali pritom historické artefakty aj protipovodňovú ochranu. Vymenili sme tiež asfalt, opravili balkóny, zrekonštruovali nádherný Matušíkov múrik zo spišského travertínu, pribudli nové lavičky, smetné koše, osvetlenie, stojany na bicykle či detské preliezky.

V pláne je aj vybudovanie planetária, ktoré zatiaľ Bratislava ako jediné hlavné európske mesto ešte nemá. Planetárium bude multifunkčným objektom celomestského významu so širokou škálou využitia. Mediatéka sa stane užitočnou databázou informácií o meste zozbieraná zo všetkých typov digitálnych a elektronických médií.

Ostaňme v kontakte

Nechajte mi svoju e-mailovú adresu a magazín, prípadne iné dôležité novinky dostanete priamo do elektronickej pošty.