Moja zmluva
s Bratislavčanmi

10+1 kľúčov k ešte
lepšej Bratislave

Viac

4 roky zmien,
ktoré je vidieť.

Ako sme spoločne menili
Bratislavu k lepšiemu?

Viac

Moja zmluva s Bratislavčanmi

10+1 kľúčov k ešte lepšej Bratislave

Nie je nič ľahšie ako písať volebné sľuby. Po 4 rokoch vo funkcii primátora a po dosiahnutí tvrdo odpracovaných výsledkov sa však na veci dívam trochu inak. Nebalamutím občanom hlavy rozprávkami, ani nevymýšľam plány, na ktorých uskutočnenie by sme za 4 roky potrebovali 20 rozpočtov Bratislavy.

Dlhodobo pracujem na tom, aby bola Bratislava financovaná spravodlivejšie, aby sa obyvatelia mesta prihlásili k trvalému pobytu – a po mnohých rokoch si Bratislavu všimla aj vláda, vďaka čomu sa nám podarilo prefinancovať aj projekty, ktoré by inak trčali v šuflíkoch. Môj prístup k riešeniu problémov v meste zostáva nemenný. Mojimi prioritami sú naďalej rozvoj dopravy, ešte lepšia MHD, viac zelene, čistejšie a bezpečnejšie ulice a čo najviac smart riešení, ktoré uľahčujú každodenný život.

Dnes vám predkladám 10 sľubov a záväzkov – veľmi konkrétnych, ktorých splnenie viem garantovať, aj s veľmi konkrétnymi termínmi ich splnenia. Sú podopreté reálnou skúsenosťou a skutočnými výsledkami, ktoré po uplynulých 4 rokoch v našom meste vidí každý normálny človek.

Tento svoj program Bratislavčanom ponúkam ako zmluvu na ďalšie volebné obdobie. Prosím vás o mandát na ďalšie 4 roky, aby sme spoločne dotiahli začaté zmeny a dobre rozbehnuté projekty do konca. Aby bola Bratislava každým dňom ešte lepším miestom pre život, prácu, výchovu detí aj dôstojnú starobu.

Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Cesty a cyklocesty
Mesto bez výtlkov

Dokončím opravy všetkých cestných radiál a súvisiacich ciest do roku 2022. Celkovo pôjde o ďalších viac ako 250 km ciest – teda vzdialenosť asi ako od Tatier k Dunaju. Bratislava bude mať prvýkrát v histórii všetky hlavné cestné ťahy v dobrom stave. Budem pokračovať v rozširovaní siete cyklotrás tak, aby ich počet a kvalita zodpovedali rastúcemu počtu cyklistov.

Koľajová doprava
Moderná a ekologická alternatíva

Budem pokračovať v rozvoji koľajovej dopravy. Dostaviame električkovú trať na koniec Petržalky, zrekonštruujeme Karlovesko-Dúbravskú električkovú radiálu vrátane všetkých zastávok, priechodov pre chodcov a zelených povrchov a tiež budeme pokračovať v príprave rekonštrukcie Ružinovskej a Vajnorskej radiály. Budeme ďalej rozvíjať projekty napojenia električkových tratí do nových lokalít a ich prepojenie so železničnými terminálmi, ktoré sú dnes v štádiu prípravy: Ružinov, Devínska Nová Ves, Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Dotiahneme električku do Vajnor. Budeme ďalej presadzovať vybudovanie novej železničnej stanice v lokalite Filiálka a ďalšie skvalitňovanie a posilnenie prímestských vlakov.

Kvalitná a prístupná hromadná doprava

Chcem ešte lepšiu mestskú hromadnú dopravu. Budem pokračovať
v obnove vozového parku MHD tak, aby boli všetky vozidlá nízkopodlažné, klimatizované, s prístupom na internet. Presadím jednotné zľavy pre dôchodcov, aby mali rovnaké zľavy všetci bez ohľadu na vek. Rovnako zavediem zľavy pre dospelých, ktorí sprevádzajú deti. Rozšírim bikesharing o nové stanice, bicykle a elektrobicykle.

Sociálne služby
a kultúra

Budem pokračovať v zvyšovaní kapacít domovov pre seniorov a ľudí bez domova. Budeme pokračovať v aktívnom zapájaní seniorov do života v Bratislave. V oblasti kultúry budem ďalej navyšovať finančné prostriedky pre projekty verejnosti a založíme stálu scénu mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava.

Parkovanie, ktoré dáva zmysel

Budem pokračovať v opatreniach, ktoré pomôžu Bratislavčanom s parkovaním. Dotiahneme rozbehnuté projekty parkovacích domov a záchytných parkovísk – v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a železnicami aj pred vstupom do mesta – a pravidlá pre parkovanie tak, aby sme obmedzili masívny prílev áut do mesta a aby boli vždy zvýhodnení domáci.

Verejné priestory
výkladná skriňa mesta

Budem sa ďalej venovať rozvoju zanedbaných verejných priestranstiev, s ktorými sme konečne po rokoch pohli. Pri novej výstavbe budem trvať na tom, aby verejné priestranstvá mali prioritu a boli kvalitne zrealizované a táto výstavba mala jasné a tvrdé pravidlá. Ďalej budem zapájať firmy a investorov do rozvoja mesta tak, ako som to robil posledné 4 roky. Rovnako budem pokračovať v obnove mestského mobiliáru – lavičiek, kvetináčov, odpadkových košov, budem rozširovať mestskú zeleň s profesionálnou starostlivosťou. Budeme pokračovať v oprave historických pamiatok – začneme Michalskou vežou a zabezpečíme prezentáciu mestského archívu. Postavíme a opravíme ďalšie detské ihriská a workoutové ihriská pre dospelých.

Komunálny podnik

Založím nový komunálny podnik, ktorý sa bude starať o údržbu ciest, čistotu a starostlivosť o zeleň v réžii mesta bez zbytočných medzikrokov. Mesto tak v konečnom dôsledku ušetrí množstvo financií.

Bezpečné mesto
pre všetkých

Budem ďalej presadzovať lepšie financovanie mestskej polície a zmenu jej kompetencií tak, aby svoje úlohy mohla vykonávať efektívne, kvalitne a s moderným vybavením. Dobudujem integrovaný kamerový systém a posvietim si na temné zákutia, ktoré spôsobujú problémy.

Národný park
Malé Karpaty

Budem presadzovať vznik chráneného územia v Malých Karpatoch tak, aby z lesov pri Bratislave bola najväčšia mestská rekreačná zóna v Európe a nie plantáž na drevo. Budem pokračovať v politike vysádzania 2 nových stromov za jeden chorý.

Vizuálny smog

Budem ďalej bojovať s vizuálnym smogom. Za 4 roky sme odstránili takmer 1000 reklamných plôch a ďalšie stovky sú v procese odstraňovania. Stále sme však len na začiatku, tento proces musí pokračovať. Dokončím zápas o zákaz hazardu v Bratislave.

Obnovím kúpele Grössling

Kúpele Grössling sú neoddeliteľnou súčasťou spomienok celých generácií Bratislavčanov. Ich dlhodobo zanedbaný stav ma hneval, preto som sa do tohoto projektu pustil hneď po nástupe do úradu primátora. Boj o túto pamiatku sa ťahal dlhé roky, riešila sa vo viacerých súdnych sporoch… Tento môj boj mal zmysel – nakoniec sa nám podarilo kúpele prevziať späť do vlastníctva Bratislavy. Už na budúci rok máme v rozpočte vyčlenených 800 tisíc eur na sanačné práce, aby sme túto pamiatku ochránili pred ďalšou devastáciou. Podobne, ako sme dokázali premeniť dlhodobo schátrané a zanedbané miesta, ako podchod na Trnavskom mýte, Námestie slobody, parčík na Svoradovej a množstvo iných, tak považujem za veľkú výzvu vrátiť kúpele Grössling späť na mapu Bratislavy. Zaslúžia si dôstojný návrat, aby mohli slúžiť ešte dlhé roky mnohým generáciám Bratislavčanov.

4 roky zmien, ktoré je vidieť.

Ako sme spoločne menili
Bratislavu k lepšiemu?

Keď som sa po rokoch života v zahraničí vrátil domov, do Bratislavy, nerozumel som, prečo tu niektoré veci vyzerali tak, ako vyzerali. Cesty sa neopravovali, iba sa donekonečna plátali výtlky a diery. Mesto sa nestaralo o zeleň, nebolo schopné postarať sa ani o verejné priestory – a MHD? Tá vyzerala rovnako ako pred 15 rokmi. Nefungovali tu elementárne veci.

Vtedy som si povedal, že chcem pre moje mesto niečo urobiť. Rozhodol som sa to skúsiť v komunálnej politike: najprv ako aktivista, potom ako poslanec, neskôr vicežupan a napokon ako primátor.

Dnes, po takmer štyroch rokoch, je čas bilancovať. Podarilo sa nám vykonať obrovské množstvo práce: Bratislava je nepochybne v najlepšom stave, v akom kedy bola. Naše mesto napreduje, rozvíja sa – skrátka, to dobré vracia vám, Bratislavčanom. Samozrejme, po desaťročiach zanedbávania je tu stále obrovské množstvo práce, ktorú je nutné ešte vykonať. Trend razantnej zmeny k lepšiemu je však očividný a zrejmý.

Pozrite si nižšie, ako sme spoločne menili Bratislavu v rokoch 2015 – 2018.

Kvalitná doprava

Keď som nastúpil do úradu, bolo jasné, že najväčšou výzvou bude doprava. Rozbité cesty, zastaralá MHD, plné mesto bariér, Most SNP v havarijnom stave či záhony paradajok na Štúrovej ulici. Práca priniesla výsledky: cesty sú v najlepšom stave minimálne od obliehania Bratislavy Napoleonom, systematicky sme odstraňovali bariéry na priechodoch, MHD sme priviedli do 21. storočia. A mám kopec plánov, čo ďalej.

269 km opravených ciest

269 km opravených ciest, chodníkov a priechodov pre chodcov

435 bezbariérovo upravených priechodov pre chodcov

60 km opravených chodníkov

Dokončenie výstavby Starého mosta

2015 – dokončenie výstavby Starého mosta

Revitalizácia Mosta SNP po 45 rokoch

2016 – 2018 – po 45 rokoch revitalizovaný Most SNP

325 nových dopravných prostriedkov MHD

170 autobusov
18 elektrobusov
77 trolejbusov
60 električiek

68 svetelných infotabúľ na zastávkach MHD

35 – Staré Mesto
2 – Lamač
6 – Rača
10 – Dúbravka
11 – Petržalka
4 – Karlova Ves

435 bezbariérových priechodov

Moderne upravené priechody pre hendikepovaných chodcov

36 km nových cyklotrás

27 km zrealizovaných úsekov cyklochodníkov

9 km nových asfaltových ciest v lesoparkoch

10 014 m2 lesných nespevnených ciest v lesoparkoch

750 bicyklov pre službu Bikesharing

750 bicyklov

90 dobíjacích staníc

12 zrekonštruovaných podchodov

Dolnozemská EU
Dolnozemská Dostihová dráha
Záporožská
Rusovská ŽSR Petržalka
Trnavské mýto
Patrónka
Prievozská
Staromestská
Vojenská nemocnica

140 nových smetných košov na zastávkach MHD

Viac priestoru pre čistejšiu Bratislavu

110 ks nových prístreškov na zastávkach MHD

Komfortnejšie čakanie na spoje

248 smart riešení v MHD

140 WiFi

108 WiFi s USB

Viac zelene pre všetkých

My Bratislavčania máme radi zeleň, ktorá bola roky zanedbávaná a naozaj v zlom stave. Systematická obnova parkov, nové kvety v meste, politika 2 nových stromov za jeden chorý, významné obmedzenie ťažby v mestských lesoch, či pravidelné polievanie prinášajú svoje ovocie. Bratislava sa zelená a v nedávnom prieskume bola vyhodnotená ako tretie najzelenšie mesto na svete. Čaká nás stále množstvo práce – národné parky Podunajsko a Malé Karpaty, obnova ďalšej zelene, vodozádržné opatrenia proti prívalovým dažďom. Bratislava môže byť naozaj zelenou oázou a musíme na tom ďalej pracovať.

852 vysadených stromov v mestských častiach

2015 – 234 ks
2016 – 335 ks
2017 – 83 ks
2018 – 200 ks

152 000 vysadených stromov v Mestských lesoch

132 000 ks – Buk lesný
5 000 ks – Smrek obyčajný
5 000 ks – Borovica lesná
5 000 ks – Jedľa biela
5 000 ks – Smrekovec opadavý

8 000 ošetrených drevín

3 000 ks orezaných stromov
5 000 m2 kríkov
v rámci pilotného projektu Komplexná starostlivosť o dreviny

30 750 vysadených rastlín

2 000 ks – Hurbanovo námestie
2 700 ks – Dunajská ulica
1 300 ks – parčík trvaliek Žilinská
700 ks – Most SNP
1 500 ks – Krížna – Karadžicova
2 500 ks – Jánska ul.
1 100 ks – Zastávka Patrónka
450 ks – Zelinárska
14 000 ks – Košická
4 500 ks – Trnavská

214 osadených samozavlažovacích kvetináčov

Viac priestoru pre zeleň v meste

150 vtáčích búdok

10 – búdok pre sovu lesnú
30 – búdok pre výrika lesného
20 – polobúdok pre myšiarku ušatú
50 – polobúdok pre sokoly červenonohé
40 – polobúdok pre žltochvosta, muchára, trasochvosta

Verejný priestor

Roky som nerozumel, prečo sa s niektorými priestormi v meste nedá pohnúť. Hanby ako Trnavské mýto alebo Námestie slobody doslova svietili. Som rád, že sa potvrdila známa pravda: keď sa chce, tak sa dá. Máme nové, moderné a čisté Trnavské mýto, Námestie slobody po rokoch opravujeme a revitalizujeme, mesto čistíme od vizuálneho smogu. Krok po kroku odstraňujeme staré jazvy a chceme ísť ďalej, pretože si to Bratislavčania zaslúžia.

17 Smart lavičiek

Smart lavičky so zabudovaným bezdrôtovým dobíjaním smartfónov

23 nových osvetlení na priechodoch pre chodcov

nové osvetlenie na menej bezpečných priechodoch pre chodcov

1 345 vymenených svietidiel

1 345 – vymenených svietidiel
2 660 – stožiarov verejného osvetlenia
660 – vymenených stožiarov verejného osvetlenia
500 – doplnených chýbajúcich a vymenených poškodených, do konca roka 2018
1 500 – kúpených nových na rok 2019

828 odstránených reklamných plôch

828 odstránených reklamných zariadení na území mesta

11 revitalizovaných verejných priestranstiev

Trnavské mýto, Námestie slobody, parčík Svoradova, parčík Dunajská, Hlavné nám., Františkánske nám., Kutlíkova, Hradný vrch, parčík Čunovo, Kamenné nám., Dom seniorov Archa

24 opravených fontán

nádvorie Primaciálneho paláca, Hodžovo nám., Grassalkovichova záhrada, Plickova ul, Dulovo nám., Nováckeho ul., Jurigovo nám., Jurkovičova ul. Ožvoldíkova ul., Karadžičova ul., Biela ul., Kvačalova ul., Nám. M. Benku, Hodžovo nám., Dulovo nám., Karloveská ul., Záhradnícka ul., Šafárikovo nám.

14 nových ihrísk a športovísk

– detské ihrisko na Kamzíku
– detské ihrisko Snežienka
– detské ihrisko na Sekurisovej ulici
– detské a workout ihrisko Vešeléniho záhrada
– detské a workout ihrisko v Horskom parku

9 parkov a námestí

– Námestie slobody
– Parčík Svoradova
– Parčík Dunajská
– Hlavné námestie
– Františkánske námestie
– Hurbanovo námestie
– Park JAMA Nové Mesto
– Gaštanica Nové Mesto
– Námestie hraničiarov Petržalka

Opravy, rekonštrukcie, reštaurovanie, čistenie

– hradná skala Hrad Devín
– Hradobný a Parkanový múr (podlaha a schodisko)
– Hradný vrch
– Busta Mikuláša Moyzesa
– Studňa, Župné námestie
– Hradobný a Parkanový múr

Miesta pre oddych

Život v meste vie byť hektický a kvalita života sa odvíja aj od možnosti „vypadnúť” a vyvetrať si hlavu. Preto sme investovali množstvo času a prostriedkov do projektov, ktoré oddych sprístupňujú a spríjemňujú. Nové altánky, vyhliadkové veže, náučné chodníky, obnovená Železná studnička či Biely kríž sú len ukážkou mnohých zmien k lepšiemu. Keď sa o mesto a aj jeho okolie staráme, je to vidieť a potvrdzujú to aj množstvá ľudí, ktorí tu radi oddychujú.

3 vodné plochy

– jazierko pod Kačínom
– revitalizácia mokrade Dlhé lúky
– rybníky č. 3 a č. 4 na Železnej studienke

5 náučných projektov

– lesná pedagogika – úspešný projekt pre školy
– detský oddychovo náučný chodník v Lesoparku
– náučná tabuľa – žaby, pamätná tabuľa Sváko Ragan
– náučná tabuľa o salamandrách na Kačíne

2 domčeky na strome

2 domčeky na strome
– Kačín
– Pod Dubmi

Mosty, mostíky, portály, veže, včely

– 2 drevené mosty cez Vydricu
– oprava mostíkov a vstupných portálov v Horskom parku
– vyhliadková veža na Červenom kríži
– turistická rozhľadňa na Americkej lúke
– Včelárstvo – chov včiel, Apidomček, včelí náučný chodník na Kačíne
– Medáreň, rekonštrukcia objektu

6 altánkov

– na Partizánskej lúke
– Snežienka s detským ihriskom
– pri IX. Mlyne
– na Partizánskej lúke
– Kutlíkova
– na Kamzíku

2 komplexné revitalizácie areálov

– rekonštrukcia areálu Červený kríž

– revitalizácia Partizánskej lúky

Kultúrne dedičstvo

O úrovni mesta a spoločnosti vypovedá aj to, ako sa dokáže postarať o kultúrne a historické dedičstvo. Preto opravujeme roky neopravované fontány, Mirbachov palác, hodiny na radnici, čistili sme sochy, dokončili sme opravu hradu Devín. Pripravujeme rekonštrukciu Michalskej brány.

Oprava Starej tržnice

Štúdia archeologického lapidária

Oprava Hradného vrchu a parkanového múru

Konzervácia koruny hradobného múru, montáž drevenej podlahy a schodiska

Oprava Primaciálneho paláca

Rekonštrukcia fontány sv. Juraja a súsošia sv. Jána Nepomuckého, výmena dlažby a obnova Zrkadlovej sály

Oprava Mirbachovho paláca

Reštaurovanie, výroba rokokovej vázy, zlatenie kovových doplnkov a mreže balkónu

Oprava hodín na Radničnej veži

Obnova štyroch ciferníkov a ručičiek hodín

Oprava hradu Devín

Sprístupnenie horného hradu verejnosti

87 nových lavičiek

Viac miesta na odpočívanie

Viac možností pre voľný čas

S voľným časom sa väčšine ľudí spája kultúra a šport. Aj preto som hrdý, že všetky mestské organizácie, ktoré sa o kultúru a šport starajú, pracovali s najväčšími rozpočtami v histórii. Máme krajšie kúpaliská, viac a kvalitnejších kultúrnych podujatí, množstvo nových aj opravených športovísk, aj krajšiu ZOO. Fungujúce mesto musí poskytovať možnosti pre aktívnych ľudí, pre rodiny s deťmi, aj pre seniorov. Bratislava taká už dnes je a môže byť ešte lepšia. Pokračujme v začatých zmenách!

4.5x viac investícií pre Galériu mesta Bratislavy

2011 – 2014 = 30 000 €
2015 – 2018 = 136 000 €

2.3x viac investícií pre kultúrne podujatia

2011 – 2014 = 268 545 €
2015  – 2018 = 613 358 €

30x viac investícií pre Mestskú knižnicu

2011 – 2014 = 5 000 €
2015 – 2018 = 151 000 €

282x viac investícií pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

2011 – 2014 = 0 €
2015 – 2018 = 282 000 €

26x viac investícií pre ZOO

2011 – 2014 = 44 000 €
2015 – 2018 = 1 172 000 €

o 20 % viac investícií pre múzeá

2011 – 2014 = 171 000 €
2015 – 2018 = 204 000 €

6x viac investícií pre bazény, štadióny a kupaliská

2011 – 2014 = 217 000 €
2015 – 2018 = 1 280 000 €