4 roky zmien,
ktoré je vidieť.

Ako sme spoločne menili
Bratislavu k lepšiemu?

Viac
Keď som sa po rokoch života v zahraničí vrátil domov, do Bratislavy, nerozumel som, prečo tu niektoré veci vyzerali tak, ako vyzerali. Cesty sa neopravovali, iba sa donekonečna plátali výtlky a diery. Mesto sa nestaralo o zeleň, nebolo schopné postarať sa ani o verejné priestory – a MHD? Tá vyzerala rovnako ako pred 15 rokmi. Nefungovali tu elementárne veci.

Vtedy som si povedal, že chcem pre moje mesto niečo urobiť. Rozhodol som sa to skúsiť v komunálnej politike: najprv ako aktivista, potom ako poslanec, neskôr vicežupan a napokon ako primátor.

Dnes, po takmer štyroch rokoch, je čas bilancovať. Podarilo sa nám vykonať obrovské množstvo práce: Bratislava je nepochybne v najlepšom stave, v akom kedy bola. Naše mesto napreduje, rozvíja sa – skrátka, to dobré vracia vám, Bratislavčanom. Samozrejme, po desaťročiach zanedbávania je tu stále obrovské množstvo práce, ktorú je nutné ešte vykonať. Trend razantnej zmeny k lepšiemu je však očividný a zrejmý.

Pozrite si nižšie, ako sme spoločne menili Bratislavu v rokoch 2015 – 2018.

Kvalitná doprava

Keď som nastúpil do úradu, bolo jasné, že najväčšou výzvou bude doprava. Rozbité cesty, zastaralá MHD, plné mesto bariér, Most SNP v havarijnom stave či záhony paradajok na Štúrovej ulici. Práca priniesla výsledky: cesty sú v najlepšom stave minimálne od obliehania Bratislavy Napoleonom, systematicky sme odstraňovali bariéry na priechodoch, MHD sme priviedli do 21. storočia. A mám kopec plánov, čo ďalej.

269 km opravených ciest

269 km opravených ciest, chodníkov a priechodov pre chodcov

435 bezbariérovo upravených priechodov pre chodcov

60 km opravených chodníkov

Dokončenie výstavby Starého mosta

2015 – dokončenie výstavby Starého mosta

Revitalizácia Mosta SNP po 45 rokoch

2016 – 2018 – po 45 rokoch revitalizovaný Most SNP

325 nových dopravných prostriedkov MHD

170 autobusov
18 elektrobusov
77 trolejbusov
60 električiek

68 svetelných infotabúľ na zastávkach MHD

35 – Staré Mesto
2 – Lamač
6 – Rača
10 – Dúbravka
11 – Petržalka
4 – Karlova Ves

435 bezbariérových priechodov

Moderne upravené priechody pre hendikepovaných chodcov

36 km nových cyklotrás

27 km zrealizovaných úsekov cyklochodníkov

9 km nových asfaltových ciest v lesoparkoch

10 014 m2 lesných nespevnených ciest v lesoparkoch

750 bicyklov pre službu Bikesharing

750 bicyklov

90 dobíjacích staníc

12 zrekonštruovaných podchodov

Dolnozemská EU
Dolnozemská Dostihová dráha
Záporožská
Rusovská ŽSR Petržalka
Trnavské mýto
Patrónka
Prievozská
Staromestská
Vojenská nemocnica

140 nových smetných košov na zastávkach MHD

Viac priestoru pre čistejšiu Bratislavu

110 ks nových prístreškov na zastávkach MHD

Komfortnejšie čakanie na spoje

248 smart riešení v MHD

140 WiFi

108 WiFi s USB

Viac zelene pre všetkých

My Bratislavčania máme radi zeleň, ktorá bola roky zanedbávaná a naozaj v zlom stave. Systematická obnova parkov, nové kvety v meste, politika 2 nových stromov za jeden chorý, významné obmedzenie ťažby v mestských lesoch, či pravidelné polievanie prinášajú svoje ovocie. Bratislava sa zelená a v nedávnom prieskume bola vyhodnotená ako tretie najzelenšie mesto na svete. Čaká nás stále množstvo práce – národné parky Podunajsko a Malé Karpaty, obnova ďalšej zelene, vodozádržné opatrenia proti prívalovým dažďom. Bratislava môže byť naozaj zelenou oázou a musíme na tom ďalej pracovať.

852 vysadených stromov v mestských častiach

2015 – 234 ks
2016 – 335 ks
2017 – 83 ks
2018 – 200 ks

152 000 vysadených stromov v Mestských lesoch

132 000 ks – Buk lesný
5 000 ks – Smrek obyčajný
5 000 ks – Borovica lesná
5 000 ks – Jedľa biela
5 000 ks – Smrekovec opadavý

8 000 ošetrených drevín

3 000 ks orezaných stromov
5 000 m2 kríkov
v rámci pilotného projektu Komplexná starostlivosť o dreviny

30 750 vysadených rastlín

2 000 ks – Hurbanovo námestie
2 700 ks – Dunajská ulica
1 300 ks – parčík trvaliek Žilinská
700 ks – Most SNP
1 500 ks – Krížna – Karadžicova
2 500 ks – Jánska ul.
1 100 ks – Zastávka Patrónka
450 ks – Zelinárska
14 000 ks – Košická
4 500 ks – Trnavská

214 osadených samozavlažovacích kvetináčov

Viac priestoru pre zeleň v meste

150 vtáčích búdok

10 – búdok pre sovu lesnú
30 – búdok pre výrika lesného
20 – polobúdok pre myšiarku ušatú
50 – polobúdok pre sokoly červenonohé
40 – polobúdok pre žltochvosta, muchára, trasochvosta

Verejný priestor

Roky som nerozumel, prečo sa s niektorými priestormi v meste nedá pohnúť. Hanby ako Trnavské mýto alebo Námestie slobody doslova svietili. Som rád, že sa potvrdila známa pravda: keď sa chce, tak sa dá. Máme nové, moderné a čisté Trnavské mýto, Námestie slobody po rokoch opravujeme a revitalizujeme, mesto čistíme od vizuálneho smogu. Krok po kroku odstraňujeme staré jazvy a chceme ísť ďalej, pretože si to Bratislavčania zaslúžia.

17 Smart lavičiek

Smart lavičky so zabudovaným bezdrôtovým dobíjaním smartfónov

23 nových osvetlení na priechodoch pre chodcov

nové osvetlenie na menej bezpečných priechodoch pre chodcov

1 345 vymenených svietidiel

1 345 – vymenených svietidiel
2 660 – stožiarov verejného osvetlenia
660 – vymenených stožiarov verejného osvetlenia
500 – doplnených chýbajúcich a vymenených poškodených, do konca roka 2018
1 500 – kúpených nových na rok 2019

828 odstránených reklamných plôch

828 odstránených reklamných zariadení na území mesta

11 revitalizovaných verejných priestranstiev

Trnavské mýto, Námestie slobody, parčík Svoradova, parčík Dunajská, Hlavné nám., Františkánske nám., Kutlíkova, Hradný vrch, parčík Čuňovo, Kamenné nám., Dom seniorov Archa

24 opravených fontán

nádvorie Primaciálneho paláca, Hodžovo nám., Grassalkovichova záhrada, Plickova ul, Dulovo nám., Nováckeho ul., Jurigovo nám., Jurkovičova ul. Ožvoldíkova ul., Karadžičova ul., Biela ul., Kvačalova ul., Nám. M. Benku, Hodžovo nám., Dulovo nám., Karloveská ul., Záhradnícka ul., Šafárikovo nám.

14 nových ihrísk a športovísk

– detské ihrisko na Kamzíku
– detské ihrisko Snežienka
– detské ihrisko na Sekurisovej ulici
– detské a workout ihrisko Vešeléniho záhrada
– detské a workout ihrisko v Horskom parku

9 parkov a námestí

– Námestie slobody
– Parčík Svoradova
– Parčík Dunajská
– Hlavné námestie
– Františkánske námestie
– Hurbanovo námestie
– Park JAMA Nové Mesto
– Gaštanica Nové Mesto
– Námestie hraničiarov Petržalka

 

Opravy, rekonštrukcie, reštaurovanie, čistenie

– hradná skala Hrad Devín
– Hradobný a Parkanový múr (podlaha a schodisko)
– Hradný vrch
– Busta Mikuláša Moyzesa
– Studňa, Župné námestie
– Hradobný a Parkanový múr

Miesta pre oddych

Život v meste vie byť hektický a kvalita života sa odvíja aj od možnosti „vypa-
dnúť” a vyvetrať si hlavu. Preto sme investovali množstvo času a prostriedkov do projektov, ktoré oddych sprístupňujú a spríjemňujú. Nové altánky, vyhliadkové veže, náučné chodníky, obnovená Železná studnička či Biely kríž sú len ukážkou mnohých zmien k lepšiemu. Keď sa o mesto a aj jeho okolie staráme, je to vidieť a potvrdzujú to aj množstvá ľudí, ktorí tu radi oddychujú.

3 vodné plochy

– jazierko pod Kačínom
– revitalizácia mokrade Dlhé lúky
– rybníky č. 3 a č. 4 na Železnej studienke

5 náučných projektov

– lesná pedagogika – úspešný projekt pre školy
– detský oddychovo náučný chodník v Lesoparku
– náučná tabuľa – žaby, pamätná tabuľa Sváko Ragan
– náučná tabuľa o salamandrách na Kačíne

2 domčeky na strome

2 domčeky na strome
– Kačín
– Pod Dubmi

Mosty, mostíky, portály, veže, včely

– 2 drevené mosty cez Vydricu
– oprava mostíkov a vstupných portálov v Horskom parku
– vyhliadková veža na Červenom kríži
– turistická rozhľadňa na Americkej lúke
– Včelárstvo – chov včiel, Apidomček, včelí náučný chodník na Kačíne
– Medáreň, rekonštrukcia objektu

6 altánkov

– na Partizánskej lúke
– Snežienka s detským ihriskom
– pri IX. Mlyne
– na Partizánskej lúke
– Kutlíkova
– na Kamzíku

2 komplexné revitalizácie areálov

– rekonštrukcia areálu Červený kríž

– revitalizácia Partizánskej lúky

Kultúrne dedičstvo

O úrovni mesta a spoločnosti vypovedá aj to, ako sa dokáže postarať o kultúrne a historické dedičstvo. Preto opravujeme roky neopravované fontány, Mirbachov palác, hodiny na radnici, čistili sme sochy, dokončili sme opravu Hradu Devín. Pripravujeme rekonštrukciu Michalskej brány.

Oprava Starej tržnice

Štúdia archeologického lapidária

Oprava Hradného vrchu a parkanového múru

Konzervácia koruny Hradobného múru, montáž drevej podlahy a schodiska

Oprava Primaciálneho paláca

Rekonštrukcia fontány sv. Juraja a súsošia sv. Jána Nepomuckého, výmena dlažby a obnova Zrkadlovej sály

Oprava Mirbachovho paláca

Reštaurovanie, výroba rokokovej vázy, zlatenie kovových doplnkov a mreže balkónu

Oprava hodín na Radničnej veži

Obnova štyroch ciferníkov a ručičiek hodín

Oprava hradu Devín

Sprístupnenie horného hradu verejnosti

87 nových lavičiek

Viac miesta na odpočívanie

Viac možností pre voľný čas

S voľným časom sa väčšine ľudí spája kultúra a šport. Aj preto som hrdý, že všetky mestské organizácie, ktoré sa o kultúru a šport starajú, pracovali s najväčšími rozpočtami v histórii. Máme krajšie kúpaliská, viac a kvalitnejších kultúrnych podujatí, množstvo nových aj opravených športovísk, aj krajšiu ZOO. Fungujúce mesto musí poskytovať možnosti pre aktívnych ľudí, pre rodiny s deťmi, aj pre seniorov. Bratislava taká už dnes je a môže byť ešte lepšia. Pokračujme v začatých zmenách!

4.5x viac investícií pre Galériu mesta Bratislavy

2011 – 2014 = 30 000 €
2015 – 2018 = 136 000 €

2.3x viac investícií pre kultúrne podujatia

2011 – 2014 = 268 545 €
2015  – 2018 = 613 358 €

30x viac investícií pre Mestskú knižnicu

2011 – 2014 = 5 000 €
2015 – 2018 = 151 000 €

282x viac investícií pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

2011 – 2014 = 0 €
2015 – 2018 = 282 000 €

26x viac investícií pre ZOO

2011 – 2014 = 44 000 €
2015 – 2018 = 1 172 000 €

o 20 % viac investícií pre múzeá

2011 – 2014 = 171 000 €
2015 – 2018 = 204 000 €

6x viac investícií pre bazény, štadióny a kupaliská

2011 – 2014 = 217 000 €
2015 – 2018 = 1 280 000 €