Prvé záchytné parkovisko vznikne vo Vrakuni

#cesty

Projekt pre parkovisko Cintorín Vrakuňa je vo fáze vysporiadania pozemkov, od ktorého sa bude odvíjať časový termín jeho výstavby. Predpokladaný počet parkovacích miest je približne dvesto.

Do Bratislavy denne dochádza za prácou približne 130 tisíc ľudí, preto potrebuje záchytné parkoviská ako soľ. Mali by byť rozmiestnené na okrajoch mesta zo všetkých strán. Podmienkou je blízkosť mestskej hromadnej dopravy. Magistrát počíta s kapacitou parkovísk od 80 do 3 000 parkovacích miest. Závisí to od priestorových možností konkrétnej lokality a predovšetkým od dennej intenzity prichádzajúcej dopravy do Bratislavy z daného smeru. Vo väčšine lokalít však nie je hlavné mesto jediným vlastníkom pozemkov, preto bude potrebné rokovať kvôli ich vysporiadaniu aj so súkromnými vlastníkmi ako aj štátnymi inštitúciami.

Záchytné parkoviská sú jednou zo súčastí riešenia parkovacej politiky schválenej koncom roka 2016. Na to, aby mestské časti mohli vykonať praktické kroky a opatrenia na realizáciu parkovacej politiky, je potrebné schválenie zmeny štatútu hlavného mesta. Tomu ale bránia mestskí poslanci. Bratislava je posledné krajské mesto na Slovensku bez jednotných pravidiel parkovania. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal však mieni v boji za jej zavedenie do praxe pokračovať.

Ostaňme v kontakte

Nechajte mi svoju e-mailovú adresu a magazín, prípadne iné dôležité novinky dostanete priamo do elektronickej pošty.